'Thornycroft'    Blue Mountains, Australia

'Thornycroft' Blue Mountains, Australia

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
Ref:
Date:
Location:
Photographer: